Elektromagnetické pole, jeho expozice a neblahý vliv na lidský organismus, není žádným novým fenoménem současné doby. Jenže ještě před příchodem průmyslové revoluce byly jeho zdroje omezeny pouze na ionizující, tedy přírodní elektromagnetické záření, což se na začátku dvacátého století, kdy velmi významně stoupla poptávka po elektřině, a v důsledku technologického pokroku, změnilo. Člověk začal vyrábět velké množství umělých zdrojů záření. Důsledkem toho je, že je elektrosmogu (elektromagnetickému neionizačnímu záření) a jeho neblahým zdravotním účinkům vystavován dennodenně, a to téměř na každém kroku.

Žádejte podrobnější informace

Jak s tímto zjištěním v rozumné míře naložit? Je jasné, že bez elektrospotřebičů, počítačů, televizorů, mobilních telefonů… si dne život v podstatě neumíme vůbec představit. Je tu však možnost, jak elektrosmog odstínit tak, aby jeho neblahé účinky na náš organismus měly co nejmenší vliv. Pokud vás zajímá více, navštivte naše webové stránky a informujte se o řešení pomocí BioProtectu.

Comments are closed.

^